Duurzaamheids­beleid

Een visie gericht op de toekomst

Vanuit het respect voor mens, samenleving en natuur draagt the Farmchix company zijn steentje bij door een duurzame bedrijfsvoering.

Om duurzaam te ondernemen focussen we ons op de 3 grote pijlers: product, mens en milieu.

Een visie gericht op de toekomst
Duurzame producten
Focus 1

Duurzame producten

We streven om smaakvolle, duurzame en gezonde producten aan te bieden, in samenwerking met alle producenten en leveranciers.
Circulaire economie
Focus 2

Circulaire economie

Als er overschotten ontstaan of testproducties, dan werken we samen met de voedselbank zodanig dat alle “correcte” producten toch een bestemming krijgen anders dan de afvalcontainer.
Milieuvriendelijke verpakkingen
Focus 3

Milieuvriendelijke verpakkingen

We streven ernaar samen met onze leveranciers onze verpakkingen uit zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal te maken.
Go-to-zero
Focus 4

Go-to-zero

Recycleren en verminderen van de afvalberg. Papier, karton, PMD, restafval en glas maar ook elektronisch materiaal.
Ecologisch werking
Focus 5

Ecologisch werking

• Door het gebruik van zonnepanelen, wekken we op een ‘groene’ manier onze energie op.

• Alle bestaande koelingen worden gefaseerd vervangen tegen 2025, zodanig we geen broeikasgassen meer hebben op onze site

• Er werd ook geïnvesteerd in een warmte terugwin installatie waardoor we in combinatie met de zonnepanelen gedeeltelijk in onze eigen energiebehoefte voorzien

Certificaten

Betrouwbaarheid & (voedsel)veiligheid dragen we hoog in het vaandel.

Productie

Ons productieproces is erop gericht om de voedselveiligheid en productkwaliteit te waarborgen.

Research & Development

Onze R&D gaat heel vakkundig te werk, ze testen heel uitgebreid om tot een topproduct te komen.